Ürünler

en uygun torf kaliteli torf toprak
torf toprak kaliteli uygun fiyatla

TORF

Torf, organik bir toprak düzenleyicidir. Köklerin etrafındaki toprağın hava ve nemliliğini düzenleyerek ideal bir büyüme ortamı sağlar. Besin maddesi içermez. Saksılı süs bitkileri ve fidan yetiştiriciliğinde çok değerli bir materyaldir. Lifli yapıda olup, pH 5,5 - 6,5 aralığındadır.Torfun su tutma ve havalanma kapasitesi yüksek, hacmi ise hafiftir.

Organik bir toprak düzenleyici olan torf, her türlü bitkinin yetiştirilmesinde kullanılabileceği gibi; toprağın hava ve nemliliğini düzenleyerek, bitki için en doğru büyüme ortamını yaratır. Böylelikle de, bitkinin gelişim hızını arttırır. Suyun ve gübrenin, bitkiye düzenli bir şekilde geçmesini sağlarken, gübrenin topraktan kaybolmasını engeller.

En uygun toprak elenmiş toprak
Toprak Elenmiş uygun toprak

ELENMIŞ TOPRAK

Geçirgen yapılı, elenmesinden dolayı maksimum partikül büyüklüğü 12 mm civarındadır. Tuz, kireç ve ağır metal yönünden sakıncalı olmayan, steril özelliklerdedir.

Her türlü bitki türünün sağlıklı olarak yetiştirilmesi için elverişli toprak çeşididir. İçeriğinde yabancı ot tohumu barındırmaz, nematod ve patojenlere karşı steril bir üründür. Elenmiş olduğu için işlem yapmak kolaydır.

uygun pomza kaliteli pomza
 kaliteli pomza uygun pomza

POMZA

Volkanizma faaliyetleri esnasında ani soğuma ve gazların bünyeyi ani terk etmesi sonucu, gözenekli yapı içeren ve Ülkemizin endüstrisine yeni girmiş, işletmelerce kabul görmüş volkanik kökenli, Kristal suyu olmayan, mikroskobik boyutlara varan gözeneklere sahip, hafif ve suda yüzebilen bir materyaldir. İtalyanca da Pomza olarak adlandırılmakta olup bizim dilimizde Sünger Taşı, Köpük Taşı, Hışır Taşı ve Nasır Taşı isimleri ile yer almıştır.

Pomza fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tarımsal kullanımda eşsiz yararlar sağlamaktadır.Pomza taşı toprak ıslahında kullanılır.Az topraklı veya topraksız ortamlarda ve bitki yetiştiriciliğinde ponza taşı kullanılır. Kuraklık sorunu olan yerlerde ise yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle tarım pomzası sulama miktarının azalmasını sağlamaktadır.Pomza tek başına özellikle killi tarlalarda drenajı düzenlemekte, köklerin gelişimini iyileştirmektedir.

koyun gübresi yanmış koyun gübresi
 yanmış koyun gübresi koyun gübresi

Koyun Gübresi

Gübrelerin toprağa veya doğrudan bitkiye verilmesine gübreleme denir. Organik ve kimyasal olarak ikiye ayrılırlar. Organik gübreler içinde, en çok kullanılan ahır gübresidir. Ahır gübresi genellikle koyun, at, keçi ve inek gibi hayvanların katı veya sıvı dışkıları ile yataklık olarak kullanılan sap, saman gibi maddelerden meydana gelen karışımlardır. At ve koyun dışkıları daha az su içerdiğinden dolayı sıcak(kuru)gübreler olarak değerlendirilir.

Çürümeleri kolaydır ve çürüme esnasında yüksek sıcaklık oluştururlar. Daha fazla su içeren sığır gübrelerine de soğuk gübreler denir. Sıcak gübreler soğuk gübrelere nazaran besinler için daha çok besin maddesi içerirler. Ahır gübreleri içinde en kuvvetli olanı ise kümes hayvanları(özellikle güvercin)gübreleridir. Bunun için bu gübrelerin az kullanılması gerekir. Hayvanlar yedikleri yemin ancak %45'inden faydalanmaktadırlar. Yemde bulunan bitki besin maddelerinin çoğu dışkıyla ahır gübresine geçer. Bu nedenle ahır gübreleri içerdiği besin maddelerinden dolayı bitkiler için zengin besin maddeleridir.

uygun perlit renkli perlit beyaz perlit
renkli perlit beyaz perlit uygun perlit

PERLİT

Doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik bir materyaldir. Lavların soğuması ile gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapıda kırılmasının meydana getirdiği kütle, bünyesindeki su damlacıkları bulunan volkanik bir cam türüdür. Yoğunluğu çok hafif olduğundan çok havaleli görülen fakat taşıma ve yüklemede çok hafif olan bir üründür.

Tarım, bağ ve bahçecilik de şu sıralar ancak %10 oranında kullanılmaktadır. Isı iletkenliği az olduğundan, bitkilerin anlık sıcaklık değişikliklerinden etkilenmesini ortadan kaldırır. Büyük ölçüde faydalı sonuçlar alınabilen yüksek su tutma kapasitesi ile köklendirici ve kök geliştirici olarak faydalanılan bir üründür. Tohum ve fide yetiştiriciliğinde, toprağın havalanmasını sağladığından ve toprağın susuz kalmasını önleyici özelliğinden dolayı çok aranılır ve kullanılır bir konuma geldi.

bahçe kumu inşaat kum elenmiş karışım kum
elenmiş kum inşaat kumu bahçe kumu

KUM

Kum; silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından ya da kayaların parçalanmasıyla oluşan, genellikle kuvars esaslı granüler malzemedir.Toprak ayrıştırmasını hızlandırır.

Bitkilerin büyümesi için eriyik haldeki besin maddelerinin tahliye edilmesinde kuma göre daha elverişli rol oynaması ve mil’in toprakta suyun yerçekimine karşı tutulmasında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Mil’li topraklar, bitkilerin istifadesine elverişli olan suyu sağlamakta ve don olayına karşı dirençlerini arttırarak korumaktadır

Mesajınız yada Bilmek İstedikleriniz ?